מקצוע מידע על מקצוע : למידה, אינטיליגנציה והמוח - 216016 (Current)

216016 - למידה, אינטיליגנציה והמוח
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

מוחנו שולט על יכולותינו הקוגניטיביות, יכולת הלמידה שלנו, תקינות המערכות התחושתיות והתנועתיות ועל יכולותינו לפרש את הסביבה החיצונית והפנימית באופן תקין. כל אלו מובילים לקביעת ה- iq (יכולת כללית) מילולית ושאינה מילולית. כשאחד התהליכים אינו פועל כשורה, מתקבלות מחלות נוירולוגיות, פסיכיאטריות ולקויות אחרות. בקורס נלמד על הפעילות המוחית המשוייכת ליכולות אלו והקשר שלהם ללמידה ולתפקוד היומיומי. בסיום הקורס הסטודנט:
1. יכיר את האזורים המוחיים הפעילים בתהליך הלמידה.
2. יבין את תהליכי הלמידה בקרב ילדים ומבוגרים.
3. יבין את התפקוד המוחי המאפיין יכולות בבסיס הלמידה.
4. יבין את השפעתן של מחלות שונות על יכולות הלמידה.


מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
  שרמן הור 10:30-12:30 ג הורוביץ-קראו ציפי הרצאה 10 10


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2018 combridge university marie t. banich, rebecca j. compton cognitive neuroscience: edition 4

נערך בתאריך 26/07/2021 בשעה 15:35:08