מקצוע מידע על מקצוע : קשיי למידה במתמטיקה ומדעים - 216014 (Current)

216014 - קשיי למידה במתמטיקה ומדעים
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הקורס עוסק בגישות התיאורטיות העיקריות לקשיי למידה בבית הספר בכלל ובמקצועות המתמטיקה והמדעים בפרט, בכללן הגישה הפסיכולוגית, הגישה החברתית-פוליטית והגישה הביקורתית. הקורס יתייחס לקשיים מסוגים שונים, כולל לקויות למידה, נכויות ומגבלות פיסיות ונפשיות. דגש יושם על מחקרים מתחום הדיסציפלינה הצומחת של disability studies תוך התמקדות בנושאים של הדרה ושילוב במערכת החינוך. בסיום הקורס הסטודנטים יהיו מסוגלים:
1. לתאר את התיאוריות המרכזיות בתחום קשיי הלמידה.
2. לקשר בין תיאוריות מתחום ה-disability studies ופרקטיקות הנהוגות בבתי הספר בתחום שילוב התלמידים עם צרכים מיוחדים.
3. לגבש את עמדותיהם כלפי שילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים ולבססן על סמך התיאוריות הנלמדות בקורס.


מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
  שרמן הור 12:30-14:30 ג אחר הד-מצויינים עינת הרצאה 11 11


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2007 אחוה שונית רייטר, יונה לייזר, גלעדה אבישר שונית רייטר, יונה לייזר, גלעדה אבישר שילובים: לומדים עם מוגבלויות במערכות חינוך
2017 sage dan goodley disability studies: an interdisciplinary introduction, 2nd edition

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 11:01:25