מקצוע מידע על מקצוע : צרכים מיוחדים-שילוב והתנסות - 216013

216013 - צרכים מיוחדים-שילוב והתנסות
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
    1 1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הקורס עוסק בהיבטים תיאורטיים ויישומיים של שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך העל יסודי, בדגש על שילוב במקצועות המתמטיקה, מדעים וטכנולוגיה, כולל התנסות מעשית בליווי תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בבית הספר. נעסוק בדרכים לשילוב הצרכים המיוחדים השכיחים בבית הספר: לקויות למידה, הפרעות קשב, הפרעות תקשורת והפרעות רגשיות. בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. להכיר את הסיווג של משרד החינוך לצרכים מיוחדים ואת הנהלים העיקריים בחוק השילוב.
2. להכיר וליישם דרכי הוראה עיקריות המסייעות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים בכיתה הרגילה.
3. להבחין בין דרכי הוראה המסייעות לצרכים מיוחדים שונים.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2017 pearson rena b. lewis, john j. wheeler, rena b. lewis, john j. wheeler, teaching students with special needs in general education classrooms, 9th edition

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 10:55:49