מקצוע מידע על מקצוע : חשיבה יצירתית אפקטיבית - 216008

216008 - חשיבה יצירתית אפקטיבית
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  214103 מיומנויות ושיטות הוראה       מקצועות קדם
  214117 מבוא לחינוך למדע וטכנולוגיה 1     או
  214118 מבוא לחינוך למדע וטכנולוגיה 2     או


יצירתיות, פתרון בעיות ועבודת צוות נחשבות כמיומנויות מהחשובות ביותר במאה ה-21 עבור לומדים ועובדים כאחד. המיומנויות הללו נדרשות במסגרת פעילויות של חקר מדעיותיכון הנדסי במקצועות המדעים, הטכנולוגיה, ההנדסה והמתמטיקה וכן בתעשייה
כיצד ניתן לפתח את היכולת למצוא רעיון יצירתי ולבחון אותו היטב ואם ראוי לבצעו, מקצוע זה מספק תשובות על בסיס יותר מחמישים שנות מחקר. משתתפי המקצוע יישמו שיטה תלת שלבית לחשיבה יצירתית אפקטיבית שפותחה בטכניון. הקורס ייחודי בכך שהוא מתמקד בלמידה פעילה ובדרכים מעשיות לזהות_ולענות על צרכים אמיתיים, דרך חשיבה יצירתית ולא מתמקד במחקר על יצירתיות. הקורס יכלול דיונים בנושאים הבאים:הגדרת בעיות, העלאת רעיונות לפתרון, חדשנות ארגונית, תיקוף ויישום פתרונות, ניהול סיכונים והזדמנויות והצגת פתרונות. משימות הקורס יכללו בניית מודל עבור הבעיה שנבחרה, ניסוח של שיטה אישית לחשיבה יצירתית, ביצוע מחקר שוק, תכנון מוצר או שירות, וכתיבת תכנית עסקית ליישום פרויקט חינוכי חדשני. בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. לפתח רעיונות יצירתיים.
2. לתקף ולבחון אילו רעיונות לבצע ואלו לדחות.
3. לפתח תוכנית ביצוע חינוכית מעשית ויעילה ליישום של חשיבה יצירתית במערכת החינוך: תכנית פעולה חינוכית, הצעה ליוזמה חינוכית, או הצעה לפרויקט חינוכי.
ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
  2014 saga a.ruttenberg, s. maital cracking the creativity code: zoom in/ zoom out/ zoom in for more creativity, fun and success.
חובה 2018 harper collins india s. maital how to deconstruct your mind and build a personal creativity machine. astep-by-step guide
חובה 2012 harvard business school, working paper t. amabile componential theory of creative thinking
חובה 1996 routledge t. amabile creativity in context: update to the social psychology of creativity

נערך בתאריך 26/07/2021 בשעה 15:27:40