מקצוע מידע על מקצוע : פרויקט מעבדה בחקר המוח - 216007

216007 - פרויקט מעבדה בחקר המוח
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
5.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  8       שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  218131 פרויקט פיתוח תוכניות לימוד במדע וטכנולוגיה       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  218132 פרויקט פיתוח תכניות לימודים בפיסיקה      
  218133 פרויקט פיתוח תוכניות לימודים במדעי המחשב      
  218134 פרויקט בחינוך במדע וטכנולוגיה או ברפואה      
  218135 פרויקט פיתוח תוכניות לימודים בביולוגיה      
  218136 פרויקט פיתוח תוכניות לימודים בטכנולוגיה- מכונות      
  218137 פרויקט פיתוח תוכניות לימודים אלקטרוניקה - חשמל      
  218139 פרויקט פיתוח תוכניות לימוד מבוססות רשת      
  218148 פרויקט פיתוח תוכניות לימודים במדע      


בקורס פרויקט זה הסטודנטים יעבדו על פרויקט מדעי נבחר במעבדה ויצוותו לאחד מאנשי הצוות במעבדה לדימות מוחי לילדים בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה. הסטודנטים ילמדו כיצד לנסח שאלה מדעית, לאסוף נתונים בכלי ה- eeg, או mri או מכשירי תנועות עיניים (או לנתח נתונים קיימים), לנתח נתונים ולסכם באופן מדעי. הסטודנטים ילמדו את הקשר בין מדדים פיזיולוגיים (מבנה המוח) ותפקודו מהנתונים המתקבלים בהקשר של למידה ויכולות קוגנטיביות במוח המתפתח. כמו כן הסטודנטים יתרגלו מתן הרצאה מדעית: במהלך הסמסטר הסטודנט יתבקש להעביר "מצגת אמצע" בה יתאר את התקדמותו ואת המעבדה ויגיש עבודה מסכמת בה יתאר את הנושא אותו חקר, שיטות בהן השתמש וממצאים.
ה

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט:
1. יתאר את מהלכי המחקר בתחום חקר המוח במעבדה.
2. יכיר את כלי המחקר בחקר המוח ואת השימוש בהם.
3. יתנסה בעצמו ויבין את הליך איסוף וניתוח נתונים, עיבוד תמונה, הפרדת אות-רעש, שימוש בכלים סטטיסטיים מתקדמים וסיכום תוצאות.
4. יתרגל כתיבת עבודה מדעית.
ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 2015 john wiley and sons bradley r. postle essentials of cognitive neuroscience

נערך בתאריך 26/07/2021 בשעה 15:18:43