מקצוע מידע על מקצוע : סוגיות מתקדמות ב"מוטל" בתיכון - 216006

216006 - סוגיות מתקדמות ב"מוטל" בתיכון
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

סוגיות מתקדמות בהוראת "מדע וטכנולוגיה לכל" בחטיבה עליונה לתלמידים שאינם מתמחים במדעים. בקורס יושם דגש על הוראת חקר, תיכון ו- pbl בתהליך מודלינג ובלמידה עצמאית בקבוצות בשילוב טיפוח מיומנויות חשיבה. בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. לבחור תופעות בהקשר מדעי-טכנולוגי הקשורות לחיי יומיום אותן ירצה לחקור ולהתנסות בכל שלבי החקר והתיכון ההנדסי.
2. להורות תהליכי חקר ותיכון תוך שימוש מושכל בכלים ייחודיים שפותחו לצורך זאת.


נערך בתאריך 26/07/2021 בשעה 15:15:19