מקצוע מידע על מקצוע : סוגיות מתקדמות בהוראת הפיזיקה - 216005 (Current)

216005 - סוגיות מתקדמות בהוראת הפיזיקה
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  114051 פיסיקה 1   (   מקצועות קדם
  114052 פיסיקה 2 ו -    
) 114054 פיסיקה 3 ו -    
  114071 פיסיקה 1מ   ( או
  114073 פיסיקה 3ח' ו -    
) 114075 פיסיקה 2ממ ו -    
  114074 פיסיקה 1פ'   ( או
  114076 פיסיקה 2פ' ו -    
) 114086 גלים ו -    
 
  214304 בעיות נבחרות בפיזיקה 1       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


דיון בהמשגות שונות לנושאים מרכזיים בתוכנית הלימודים בפיזיקה תיכונית מנקודת המבט ההיסטורית של המדענים שפיתחו את התיאוריות הנלמדות, ומנקודת המבט של חוקרים בהוראת הפיזיקה שבחנו את התפתחות ההבנה של המשגות אלה והיכולת להשתמש בהן לפתרון בעיות. בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. להבין את המורכבות, העומק, והרבדים השונים של ההבנה של נושאים מרכזיים בתוכנית הלימודים בפיזיקה תיכונית הן מנקודת המבט הדיסציפלינארית והן מנקודת המבט החינוכית.
2. לבנות ולנתח מהלכי הוראה של נושאים מרכזיים בפיזיקה באופן ביקורתי ומושכל שנשען על ידע מעמיק בפיזיקה ובמחקר בהוראת הפיזיקה.


מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    16:30-18:30 ב אחר קפון שולמית הרצאה 11 11


ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 1997 john wiley and sons, inc. arnold b. arons a guide to introductory physics teaching
חובה 2007 great books foundation donald h. whitfield and james l. hicks what's the matter/readings in physics
חובה 2013 pearson lillian c. mcdermott and peter s. lillian c. mcdermott and peter s. tutorials in introductory physics
חובה 2001 rutgers university press stephen g. brush and gerald holton physics, the human adventure: from copernicus to einstein and beyond
חובה 1987 dover publications morris h. shamos great experiments in physics: firsthand accounts from galileo to einstein

נערך בתאריך 26/07/2021 בשעה 15:07:55