מקצוע מידע על מקצוע : התפתחויות בהוראת הפיסיקה - 216004

216004 - התפתחויות בהוראת הפיסיקה
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2     2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  114052 פיסיקה 2   (   מקצועות קדם
  114074 פיסיקה 1פ' ו -    
) 114075 פיסיקה 2ממ ו -    
  114052 פיסיקה 2   ( או
  114071 פיסיקה 1מ ו -    
) 114075 פיסיקה 2ממ ו -    
  114051 פיסיקה 1   ( או
  114052 פיסיקה 2 ו -    
) 114075 פיסיקה 2ממ ו -    


חידושים בהוראת הפיסיקה: סוגות של חקר בהוראת הפיסיקה מחקר מודרך ועד חקר פתוח, למידה מבוססת פרויקטים, הנחיית פרויקט, פיתוח הרגלי חשיבה פיסיקאלית, טיפוח עניין מתמשך של תלמידים בפיסיקה, יצירת אוטונומיה ובעלות של לומדים על תהליך הלמידה, חשיפה וניתוח של מחקרים בהוראת הפיסיקה, דיון בדרכים לשילוב חקר אותנטי ונושאים מחזית המדע בהוראת הפיסיקה בחטיבה העליונה. בסיום הקורס הסטודנט יוכל: לנסח בעיות חקר אותנטיות בפיסיקה שמתאימות להיחקר ע"י תלמידי תיכון. להנחות עבודות חקר של תלמידי תיכון. לנתח תהליכי למידת חקר ולהעריך את תוצאי הלמידה.
ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
583682200 חובה 2006 מאגנס, האוניברסיטה העברית ענת זוהר )עורכת( למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך
  חובה 2010 john wiley and sons s. laursen, a.b. hunter, e. seymour, s. laursen, a.b. hunter, e. seymour, undergraduate research in the sciences: engaging students in real science.

נערך בתאריך 26/07/2021 בשעה 17:48:38