מקצוע מידע על מקצוע : תכנון מרחבי ומדיניות חברתית - 209250

209250 - תכנון מרחבי ומדיניות חברתית
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  207950 מדיניות חברתית ותכנון       מקצועות זהים


תיאוריות של מדיניות חברתית. תפקידה של החברה האזרחית והעשייה התכנונית והחברתית, צדק חברתי, צדק סביבתי ותכנון הוגן. תכנון רגיש לתרבות בחברה רב-תרבותית ותכנון של שונות, גישות תכנוניות להשגת מטרות חברתיות, מדיניות לצמצום פערים חברתיים-כלכליים בישראל, שיטות הערכה בתכנון חברתי.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2007 ירושלים - מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל א. אבירם, א. גל, ג. קטן מדיניות חברתית בישראל : מגמות וסוגיות
2006 ma and london: edward elgar j. poon, k. button and p. nijkamp social planning
2003 social policy p. alcock , a. erskine and m. may blackwell publishing

נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 01:47:27