מקצוע מידע על מקצוע : תכנית מתאר כללי להסדרת המרחב - 209037 (Current)

209037 - תכנית מתאר כללי להסדרת המרחב
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י הגשת עבודת גמר.

הקורס פורס את אבני הדרך של הכנת תכניות מתאר, כוללניות ומפורטות ואת תוצריהן העיקריים. דגש עיקרי מושם על ביטוין של התכניות במרחב התלת מימדי, החברתי, הכלכלי והסביבתי של העיר, השכונה והרחוב. הקורס מציג בפני הסטודנטים דוגמאות משוות לתכנון מתארי בארץ ובעולם.
בסיום הקורס הסטודנט:
1. יכיר את מבנה תכנית המתאר ומרכיביה כגון שימושי קרקע, הוראות בניה
2. יכיר את הדרכים בהם יוצרת תכנית המתאר בינוי, רשתות עירוניות ומרחב ציבורי.
3. יוכל לנתח היבטים שונים של מרכיבי תכניות מתאר כולל הרקע, העוצמות והחולשות שלהן.
4. יוכל להשתמש בידע קיים ומתפתח של תכנון מתארי בארץ ובחו"ל.


הערות
קורס חובה לשנה ב' צוערים
קורס בחירה לשנה ב' תכנון ערים
ואזורים
המסלול לתכנון ערים ואזורים
עבודה כתובה 28.02.22


מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
234 אמדו 18:30-20:30 ב שך-פינסלי דלית הרצאה 10 10


ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
800203971 2010 american planning association, washington b.c scheer the evaluation of urban form
7970203971 2008 wiley and sons a.james and jr. lagro a.james and jr. lagro sustainable land planning and site design
1260203971 1999 wiley and sons d.g parolek, k. parolek and p.c crwford form based codes a guid for planners

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 12:49:56