מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים בתכנון ערים ואזורים 9 - 209036

209036 - נושאים מתקדמים בתכנון ערים ואזורים 9
נקודות
זיכוי
1.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  2       שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הנחיה אישית של סטודנט על נושא נבחר בתכנון ערים ואזורים. הנושאים יותאמו לתחום התעניינות הסטודנטים.


נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 01:37:57