מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים בתכנון ערים ואזורים 8 - 209035

209035 - נושאים מתקדמים בתכנון ערים ואזורים 8
נקודות
זיכוי
1.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  2       שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הנחיה אישית של סטודנט על נושא נבחר בתכנון ערים ואזורים. הנושאים יותאמו לתחום התעניינות הסטודנטים.


נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 12:46:52