מקצוע מידע על מקצוע : שיטות תכנון מתקדמות(יישומי בינה מלאכותית בתכנון ערים) - 209010

209010 - שיטות תכנון מתקדמות(יישומי בינה מלאכותית בתכנון ערים)
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.

מטרת הקורס היא ללמד את עקרונות הבינה המלאכותית לסטודנטים של תכנון עיר ואזור ברמה של לימודי מוסמכים. עקרונות אלה יודגמו בתחומים כגון: הסק בהכנת מסמכי תכנון, הכנת מערכות מומחה לנושאי תכנון שונים וקבלת החלטות בין-קבוצתיות. הסטודנטים ילמדו שפות תוכנה הצהרתיות כגון prolog ו-lisp.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1987   johnston, d.m. and hopkins, l.d. expert systems in planning: the logic of

נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 00:50:36