מקצוע מידע על מקצוע : סמינר לדוקטורנטים בתכנון ערים - 209003 (Current)

209003 - סמינר לדוקטורנטים בתכנון ערים
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

כתיבה, הצגה, דיון וביקורת של מחקר אקדמי בתחום התכנון. הסמינר יתמקד במחקרים מובילים בתחום התכנון המשמשים בתכנון עירוני (כגון: כלכלה, סוציולוגיה, פסיכולוגיה, לימודי מדיניות ומשפט).


הערות
קורס חובה במסלול לתכנון ערים ואזורים
לדוקטורנטים
הגשת עבודה 28.2.21


מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    09:30-11:30 ב אחר פלאוט פנינה הרצאה 10 10

נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 00:52:54