מקצוע מידע על מקצוע : היבטים נבחרים במחקר בארכיטקטורה ובנוי ערים - 208750

208750 - היבטים נבחרים במחקר בארכיטקטורה ובנוי ערים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.

לימוד מיגוון של גישות ושיטות מחקר מתקדמות בארכיטקטורה והנושאים הנלווים להם, בהנחיה אישית ובדיונים קבוצתיים.


נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 00:42:42