מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בארכיטקטורה ובינוי ערים - 208720

208720 - נושאים נבחרים בארכיטקטורה ובינוי ערים
נקודות
זיכוי
1.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        1 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הנחיה אישית של סטודנט על נושא נבחר בארכיטקטורה ובנוי ערים. הנושאים יותאמו לתחום התעניינות הסטודנטים.


נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 00:09:05