מקצוע מידע על מקצוע : פרויקט בבנוי ערים 2 - 208705

208705 - פרויקט בבנוי ערים 2
נקודות
זיכוי
4.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
10 8       שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י בחינה סופית בלבד.

פרויקט מתקדם בעיצוב עירוני, המדגיש סוגיה מרכזית בתכנון עירוני כגון: בניה בצפיפות גבוהה, תפרוסת ובינוי מוקדי פעילות עירונית, פיתוח דפוסי מגורים. הפרויקט ימוקם בהקשר עירוני קיים ויתבסס על בסיס נתונים עדכני. הפרויקט כולל 3 חלקים: א. סקר ספרות על הסוגיה המרכזית, הכולל יישומים בפרויקטים בישראל ובעולם. ב. ניתוח ביקורתי של הרקע התיאורטי והיישומי. ג. פיתוח חלופות תכנוניות שמטרתן להגיע לפתרונות מקוריים וחדשניים. יושם דגש על המחשה ויזואלית תלת-מימדית של הפתרון.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1992 granta editions .bendixson, t. and platt, j milton keynes image and reality
1982 new york van nostrand reinhold d. chiara and l. koppelman urban planning and design criteria

נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 00:07:00