מקצוע מידע על מקצוע : תכנון כולל מתקדם 2 - 208701

208701 - תכנון כולל מתקדם 2
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  4     1 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.


  208700 תכנון כולל מתקדם 1       מקצועות קדם


פיתוח מפורט יותר של פתרון קונצפטואלי, לימוד פרטי ההיבטים הנבחרים של התכנון המוצע, טכניים, סטרוקטורליים, התנהגותיים סביבתיים, וסינתזה בצורת מערכת כוללת של הצעות תכנון.


נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 23:47:18