מקצוע מידע על מקצוע : פרויקט מיוחד בעיצוב תעשייתי 2 - 208348

208348 - פרויקט מיוחד בעיצוב תעשייתי 2
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י הגשת עבודת גמר.

הסילבוס ייקבע על ידי המורה באישור הועדה לפני תחילת הסמסטר בו ינתן המקצוע.


נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 00:31:04