מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בעיצוב תעשייתי 1 - 208347

208347 - נושאים נבחרים בעיצוב תעשייתי 1
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י בחינה סופית בלבד.

הסילבוס ייקבע על ידי המורה באישור הועדה לפני תחילת הסמסטר בו ינתן המקצוע.


נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 00:27:44