מקצוע מידע על מקצוע : פרויקט מיוחד בעיצוב תעשייתי 1 - 208345

208345 - פרויקט מיוחד בעיצוב תעשייתי 1
נקודות
זיכוי
1.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      3   שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י בחינה סופית בלבד.

הסילבוס ייקבע על ידי המורה באישור הועדה לפני תחילת הסמסטר בו ינתן המקצוע.


נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 00:17:39