מקצוע מידע על מקצוע : גורמי אנוש בעיצוב תעשייתי - 208330

208330 - גורמי אנוש בעיצוב תעשייתי
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

תפקיד גורמי האנוש בעיצוב מערכת אדם-מכונה-סביבה, ובמיוחד ביחס בין גורמי אנוש ועיצוב תעשייתי. כלים ותהליכים של מהנדס אנוש בתהליך עיצוב מערכת. משמעות גורמי האנוש לתהליך העיצוב, נקודת המבט של מהנדס האנוש על תהליך העיצוב וחשיבות שיתוף הפעולה הבין-תחומי בעיצוב ופיתוח של מערכות מתאימות-אנוש. הקורס כולל קריאת חומר מספרות בסיסית ומכתבי-עת וידרוש השתתפות בתרגילי משחק תפקידים. ידרש ביצוע מיני פרויקט.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1985 industrial engineering and management press, alexander, d.c and pulat, b.m. industrial ergonomics:a practitioner's guide
1988 taylor and francis grandjean, e. fitting the task to the man: a textbook of occupat

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 23:39:59