מקצוע מידע על מקצוע : פרויקט אישי בעיצוב תעשייתי 1 - 208312

208312 - פרויקט אישי בעיצוב תעשייתי 1
נקודות
זיכוי
1.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  2       שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  208310 סטודיו עיצוב תעשייתי 1       מקצועות קדם


הפרויקט האישי יבוצע על ידי סטודנט המעוניין לעסוק בפרוייקט עיצובי שלא במסגרת הסטודיו. ההנחיה תתבצע במסגרת שתקבע על ידי המנחה ודרישות ההגשה תקבענה בהתאם לנושא הפרוייקט.


נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 02:02:16