מקצוע מידע על מקצוע : תהליכים ושיטות בעיצוב - 208300

208300 - תהליכים ושיטות בעיצוב
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.


  205034 מבוא לשיטות תכנון באדריכלות       מקצועות ללא זיכוי נוסף


עזרי-חיפוש מתודולוגיים, ייצוג ידע, שיטות אנליטיות ויורסטיות של פתרון בעיות, טיפול באילוצים, קבלת החלטות, ניבוי תיפקוד והערכה. מודלים מרשמיים ותאוריים של תהליכי עיצוב, היבטים קוגנטיביים של תהליכי עיצוב, שכילה תכנונית, בעיות שאינן מוגדרות היטב, למידה, נסיון ומומחיות, ידע סמוי, חשיבה ויזואלית, יצירתיות, שיטות תעוד ומחקר של תהליכים בזמן ההתרחשות.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1992 delft university press. cross, n., dorst,c.and roozenburd, m.f.m research in design thinking.
1985 l change. chicago: _academy chicago publishers. papanek, v. design for the real world: human ecology and socia

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 13:06:53