מקצוע מידע על מקצוע : סטודיו פרויקט גמר - חלק 2 - 208112

208112 - סטודיו פרויקט גמר - חלק 2
נקודות
זיכוי
6.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
10     8 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  208111 סטודיו פרויקט גמר - חלק 1       מקצועות קדם
 
  206112 סטודיו 01-פרויקט גמר       מקצועות זהים


תכנון מפורט העונה לנושא\דיון\רעיון, פיתוח הפרויקט מהקונספט, שפותח בסטודיו פרוייקט הגמר בחלק ה i ועד תכנון מפורט. הפרויקט יכלול תזה ומחקר מתאים, בניית פרוגרמה, הגדרת האתר ופיתוח שפה אדריכלית. ניסוח עקרונות תכנון להתערבות ולמצבים פרוגרמתיים שונים בפרויקט. הפרויקט מלווה בקורס עיוני תומך תזה._

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. לגבש פרוגרמה מפורטת עבור הטענה המרחבית שפותחה בסטודיו הקודם.
2. שפה טקטונית לפרויקט.
3. להכין מערכת תוכניות בקנה מידה 002:1 (תוכניות חתכים חזיתות), לפתח קטע לקנה מידה יחודי לקנה מידה 1:05/1:001, לפתח פרט יחודי של הפרויקט ולכתוב תיזה תכנונית-עיצובית.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א

נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 01:51:53