מקצוע מידע על מקצוע : מדעי הסביבה למתכננים - 207955

207955 - מדעי הסביבה למתכננים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  205009 אקולוגיה וסביבה       מקצועות ללא זיכוי נוסף


חשיבותם של השיקולים הסביבתיים בתכנון עירוני ואזורי. הנושאים: מערכת ההידרולוגית ואספקת מים באיכות ובכמות, השפעת האדם על מערכות מחזוריות של מינרלים בטבע, פסולת, איכות אוויר, רעש, התפקיד האקולוגי והסביבתי של שטחים פתוחים, הפגיעה במגוון המינים. עקרונות מתחום הפיסיקה, הכימיה והביולוגיה הנדרשים להבנת סוגיות סביבתיות.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2006 wiley and sons, usa p. raven and l. berg environment
1999 מוסד שמואל נאמן טכניון - ישראל י. אבנימלך וא. אילון סדרי עדיפות לאומית בתחום איכות הסביבה בישראל

נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 00:59:45