מקצוע מידע על מקצוע : תכנון וניהול הסביבה החופית והימית - 207953 (Current)

207953 - תכנון וניהול הסביבה החופית והימית
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י הגשת עבודת גמר.


  207090 מבוא לתכנון סביבתי       מקצועות קדם


מדיניות חופית וימית: תהליכים פיזיים חופיים, שימושי חוף וים, פיתוח נמלי-ים, שיטות הניהול המשולב של אזורי חוף ותכנון מרחב ימי, כלים מדיניים לניהול ולתכנון אזורי חוף וים, החוקים לניהול החופי והימי בישראל ומסגרות בין לאומיות (כגון: הסכמים בחסות האומות המאוחדות והאיחוד האירופי).


הערות
קורס בחירה של המסלול לתכנון ערים
ואזורים
הגשת עבודה 28.2.21


מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
403 סגו 08:30-11:30 ב אחר פורטמן מישל הרצאה 10 10


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1998 island press b. cicin-sain b. cicin-sain integrated coastal and ocean management concepts and practices
2009 paris unesco c. ehler c. ehler marine spatial planning a step by step approach toward ecosystem based management

נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 00:48:19