מקצוע מידע על מקצוע : תכנון וחברה אזרחית - 207952

207952 - תכנון וחברה אזרחית
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

המושג חברה אזרחית מתייחס למרחב הציבורי ומורכב מארגונים חברתיים, ועדות ועמותות וממקם את עצמו מחוץ למוסדות המדינה והשוק החופשי. ארגוני החברה האזרחית מתארגנים לצורך השגת מטרות חברתיות, תרבותיות, כלכליות, מרחביות או סביבתיות משותפות. קורס זה עוסק בהתפתחותו התיאורטית של המושג חברה אזרחית, והוא יתמקד במעורבותה של החברה האזרחית בתכנון הקהילתי והעירוני בארץ ובעולם.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2008 communicative power and democracy. london sage a. marin, h. anheier, m. a. marin, h. anheier, m. global civil society 2007/8
2002 michigan: the university of michigan press b. david, p. gordon, a. tab b. david, p. gordon, a. tab the voluntar city, choice, community, and civil society.
1992 cambridge, ma: mit press. i. cohen , j. and a. andrew civil society and political theory.

נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 00:43:33