מקצוע מידע על מקצוע : מימוש אג"נדה 12 ברשויות מקומיות - 207940

207940 - מימוש אג'נדה 12 ברשויות מקומיות
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

תכנית הפעולה "אג'נדה 21 המקומית" כמסגרת להשגת קיימות בקהילה. נושאים: מושגי מפתח בקיימות, תפקידה של הרשות המקומית במימוש קיימות, עקרונות ומדדים לקיימות ברשות המקומית, מהלכים לכינון אסטרטגיות מקומיות לפיתוח בר-קיימא בישראל, שיתוף הציבור בקבלת החלטות ובעשייה. פרויקטים ומנגנוני יישום ובקרה של קיימות ברשויות מקומיות נבחרות בישראל ובעולם.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2001 new york: columbia university press d. devuyst, l. hens, l.and w. de lannoy how green is the city: sustaunability assessment and the management of urban environments
2000 london: e and spon p.g. hall urban future 21: a global agende for twenty-first century cities.

נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 00:26:43