מקצוע מידע על מקצוע : מערכות מידע ממוחשבות בארכיטקטורה - 207930

207930 - מערכות מידע ממוחשבות בארכיטקטורה
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  206810 מחשובו של ידע ארכיטקטוני צורני       מקצועות קדם


המקצוע דן בהשפעות המדיה הממוחשבת על דגום והצגת מידע בתחום הארכיטקטורה ובנוי ערים. המקצוע מקנה ידע תיאורטי ויישומי של מערכות מידע. דגש יושם על ניצול מערכות אלו בתחומי תכנון, הגשה, והצגת מידע. גישות שונות לשילוב מערכות מולטימדיה כחלק אינטגרלי במערכות מידע יסקרו ויוצגו במהלך הקורס. נסיון יישומי לשילוב אינפורמציה ויזואלית ומילולית יוקנה לסטודנט באמצעות תרגול ופיתוח אפליקציות בתוכנות שונות מהתחום של היפרטקסט היפרמדיה ומולטימדיה.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א


ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 1990 que publishing company bove t. and rhodes c. multimedia handbook
חובה 1987 bantam books goodman d the complete hypercard handbook

נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 00:12:15