מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בתכנון ערים ואזורים 4 - 207916

207916 - נושאים נבחרים בתכנון ערים ואזורים 4
נקודות
זיכוי
1.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        1 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הסילבוס ייקבע על ידי המורה, באישור וועדת תארים מתקדמים של המסלול, לפני תחילת הסמסטר בו יינתן המקצוע.


נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 00:15:33