מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בתכנון ערים ואזורים 3 - 207915

207915 - נושאים נבחרים בתכנון ערים ואזורים 3
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הסילבוס ייקבע על ידי המורה, באישור הועדה לתארים מתקדמים של המסלול, לפני תחילת הסמסטר בו יינתן המקצוע.


נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 11:41:32