מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בתכנון ערים ואזורים 2 - 207913

207913 - נושאים נבחרים בתכנון ערים ואזורים 2
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
הסילבוס יקבע על ידי המורה באישור הוועדה לפני תחילת הסמסטר בו ינתן המקצוע.


נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 00:02:30