מקצוע מידע על מקצוע : תשתיות ירוקות - 207830

207830 - תשתיות ירוקות
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

נושאים: תחומי ההשקה בין עיצוב הנוף ועיצוב עירוני לאקולוגיה ותשתיות, תוך התייחסות להיבטים עיצוביים, חברתיים וטכניים. עקרונות תכנון אקולוגי בקנה המידה העירוני: הידרולוגיה, מגוון מינים, מיקרואקלים, טכנולוגיות מתחדשות (תכנון רגיש למים) איסוף מי נגר, שיקום ערוצים ואתרי פסולת, יצירת אגנים לחים, מחזור קרקעות מזוהמות, תכנון שכונות מקיימות ומודלים חדשים ליצירת שטחים פתוחים עירוניים.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2007 14 center almy, d.ed on landscape urbanism
2002 boca raton: lewis publishers. r. france )ed( handbook of water sensitive planning and design
2005 island press girling, cynthia, skinny streets, green neighborhoods.

נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 01:35:37