מקצוע מידע על מקצוע : יציבות מבנים - 207825

207825 - יציבות מבנים
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

נושאים: גישה מושגית להבנה ולניתוח מבנה על היבטיו התכנוניים והביצועיים. מונחי יסוד בתחום יציבות ותכן מבנים. מיון מבנים על פי מאפיינים סטרוקטוראליים. עקרונות בסיסיים והתנהגות של רכיבי מבנה ומערכות המורכבות מאלמנטיים קוויים (עמודים, קורות, מסגרות, מסבכים). משטחים מישוריים: טיפוסי תקרות, מבני בטון קונבנציונאליים וטרומיים, מבני פלדה. מערכות להעברת עומסים עיקריים ומשניים, פעולה משולבת של מבנה וקרקע, השפעת רעידות אדמה בתכן מבנים.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1999 המכון הלאומי לחקר הבניה הטכניון א. הנאור מבוא למבנים: יסודות תכן והתנהגות מבנים
2004 הוצאת אורט ישראל ש. טריואקס-ציפר תורת הבניה

נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 01:40:50