מקצוע מידע על מקצוע : חשיבה כלכלית למתכננים - 207804

207804 - חשיבה כלכלית למתכננים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6     2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

מושגי יסוד בכלכלה. החשיבה הכלכלית ומגבלותיה בהתייחסות מיוחדת לתחום התכנון העירוני והאזורי. בעיית המחסור, עקומת התמורה, עלות אלטרנטיבית, יתרון יחסי ומוחלט, תורת הצרכן ותורת התועלת, תורת היצרן, ביקוש והיצע, מונופול, התערבות ממשלה בשווקים, חשבונאות לאומית, המודל הקיינסיאני ומדיניות פיסיקאלית ומוניטרית. כלים כמותיים בסיסיים לקבלת החלטות בתכנון.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2004 third edition, thomson g. mankiw principles of microeconomics
2003 fifth edition, worth publisbers g. mankiw macroeconomics

נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 01:16:33