מקצוע מידע על מקצוע : חשיבה כמותית וסטטיסטיקה בתכנון - 207800

207800 - חשיבה כמותית וסטטיסטיקה בתכנון
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6     2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

כלים מתמטיים לחשיבה כמותית וסטטיסטית בעלי יישומים מיוחדים בתחום התכנון העירוני והאזורי. מושגי יסוד וקריטריונים לבדיקת השערות, כלים ישומיים של עבודה סטטיסטית, סטטיסטיקה תיאורית, דגימה, תורת ההסתברות, רגרסיה רב-שנתית ליניארית, מודלים רבי-משוואות.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2006 the edition, belmont, ca: thomson wadsworth k. meer, j. brudney and h. bohte applied statistics for public and nonprofit administration
2006 third edition, new york: mcgraw-hill elifson, kirk, richard p. runyon and elifson, kirk, richard p. runyon and fundamentals of social statistics administration
2001 oakland ca: analytics press j.g. koomey turning numbers into knowledge
2006 ed. new-york , ny:w.h. freeman 6th d. moore and w.i. notz statistics: concepts and controversies

נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 01:00:38