מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים באדריכלות נוף 10 - 207580

207580 - נושאים נבחרים באדריכלות נוף 10
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

הקורס יעסוק בנושאים נבחרים באדריכלות נוף.


נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 12:01:10