מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים באדריכלות נוף 9 - 207579

207579 - נושאים נבחרים באדריכלות נוף 9
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 1 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

הקורס יעסוק בנושאים נבחרים באדריכלות נוף.


נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 01:06:40