מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים באדריכלות נוף 7 - 207577

207577 - נושאים נבחרים באדריכלות נוף 7
נקודות
זיכוי
1.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        1 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

הקורס יעסוק בנושאים נבחרים באדריכלות נוף


נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 00:54:25