מקצוע מידע על מקצוע : תכנון אתר 2 - 207574

207574 - תכנון אתר 2
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3     2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הקורס יקנה אסטרטגיות, כלים ושיטות לתכנון פיתוח אתר מתוך התייחסות לתכונות הפיזיות של מבנה המסלע והקרקע, מורפולוגית פני השטח, והתייחסות לצומח ולמבנים, תוך יישום פתרונות טכניים לתמיכה, ייצוב, ועיצוב הקרקע וניהול נגר עילי ותחתי. דגש מיוחד יושם על עיצוב וטכנולוגיה של עבודות עפר, והבנת השפעתן והשלכותיהן המרחביות.

תוצאות למידה
עם סיום הקורס הסטודנטים יידעו:
1. לנתח אתר מבחינת מבנה תת הקרקע, פני השטח, ניקוז וייצוב.
2. להשוות בין אסטרטגיות התערבות מתאימות ולבחור ביניהן.
3. לפרט ולפתח פרטים טכניים מותאמים לאסטרטגיית ההתערבות.
4. לייצר תכנית התערבות כוללת ברמת אינפורמציה, המקבילה לתכנון למכרז (לא לביצוע).
ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2324216 חובה 2012 london: routledge c. dee to design landscape
2620456 חובה 2002 new york: mcgraw-hill. t. russ site planning and design handbook.
2620456 חובה 2004 chicago, il: kaplan aec architecture. h. wood site design.

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 12:05:27