מקצוע מידע על מקצוע : תכן, יחידת אדריכלות נוף תשתיות - 207570

207570 - תכן, יחידת אדריכלות נוף תשתיות
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3     3 1 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

לימוד עקרונות תכנון ופתרונות נופיים הנדסיים בסוגיות הקשורות לתשתיות למיניהן: מערכות תנועה, מערכות קרקע ומים ונופים מופרים. התכנון יתייחס לסוגיות המורכבות הנופית ויעסוק במערכות ההנדסיות של עיצוב וייצוב הקרקע, שימור משאבים, תאום תשתיות, ותחזוקה. התכנון יתמקד בשימוש בחומרים ובטכנולוגיות קיימות ועתידיות, תוך מתן דגש על הממשקים שבין תרבות, סביבה, ואקולוגיה.

תוצאות למידה
עם סיום הקורס הסטודנט ידע:
1. ללמוד סוגיה הנדסית תשתיתית על השלכותיה הסביבתיות והאקולוגיות, בהיבטים חומריים ותהליכיים כגון תהליכי ביצוע, בלייה, ואחזקה.
2. להציע פתרון עיצובי המושתת על הבנת הסוגיה ההנדסית והשלכותיה הסביבתיות בהקשר של פרויקט ספציפי, מתוך התייחסות למכלול ההיבטים הרלוונטיים לו, כגון: חומרים, תקנים, תשתיות, תהליכי ביצוע, בלייה,אחזקה, ושימור משאבים.
3. לייצג את הפתרון התכנוני תוך שימוש בכלי ייצוג מגוונים, כגון: תכניות, חתכים, רישום חופשי, מודלים ממוחשבים וידניים.
4. לקיים דיון ביקורתי עם מומחים ממקצועות משיקים כגון: מתכננים, מהנדסים סביבתיים, מהנדסי תשתיות, מהנדסי תקינה, ומנהלי פרויקטים.
ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
9527432 חובה 2013 land art generator initiative c. klein regenerative infrastructures: freshkills park nyc
7585232 חובה 2011 birkhauser, germany. y.hung, g.aquino, c.waldheim, j.czerniak y.hung, g.aquino, c.waldheim, j.czerniak landscape infrastructure: case studies by swa

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 11:54:06