מקצוע מידע על מקצוע : נופי תרבות:תיאוריה, פרשנות, עיצוב - 207569

207569 - נופי תרבות:תיאוריה, פרשנות, עיצוב
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

נופי תרבות הם יצירה משותפת של הטבע והאדם. הם מהווים ביטוי להתפתחות של חברה אנושית לאורך ציר הזמן, בזיקה למגבלות ולאפשרויות הפיזיות הגלומות בסביבה הטבעית ותחת השפעתם של תהליכים חברתיים, כלכליים ותרבותיים. הקורס בוחן כלים לסיווג, פרשנות, תכנון וניהול של נופי תרבות, ומציע דיון תיאורטי בהקשר הבינלאומי ובהקשר המקומי, בזיקה לנוף הישראלי.
תוצרי למידה: עם סיום הקורס הסטודנט:
1. יגדיר, יאפיין, יסווג, ויתעד נופי תרבות וחבלי ארץ.
2. יבין את התפקיד והמשמעות של נופי תרבות, יחידות נוף ושירותי מערכת התרבות בקיום האדם ורווחתו.
3. יציע פתרונות עיצוביים ותכנוניים במטרה לשמר את נופי התרבות והשירותים שהם מעניקים לאדם ולסביבה.
4. יפתח חשיבה ביקורתית וכלים לייצוג של נופי תרבות וחבלי ארץ.
ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
3543532 חובה 2014 routledge m. roe and k. taylor new cultural landscapes
4207222 חובה 2000 baltimore: the johns hopkins university press r. a. alanen and r.z. melnick preserving cultural landscapes in america
2664332 חובה 2005 charlottesville: university of virginia press a. c. birnbaum and m. v. hughes design with culture: claiming america s landscape heritage
8412122 חובה 1997 new haven: yale university press p. groth and w. todd undertanding ordinary landscapes -
1812622 חובה 2003 chapel hill: university of north carolina press r. e. stipe a richer heritage -
  חובה 2008 minneapolis: university of minnesota press r. longstreth cultural landscapes: balancing nature and heritage in preservation practice

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 12:10:47