מקצוע מידע על מקצוע : מודרניזם ופוסט מודרניזם של אדריכלות הנוף - 207567

207567 - מודרניזם ופוסט מודרניזם של אדריכלות הנוף
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

היסטוריה ותיאוריה של אדריכלות הנוף החל מהמאה ה-18 ועד למאה ה- 21. הקורס יציג סוגיות מרכזיות לתחום לאורך ציר כרונולוגי וציר תמטי, וביניהן: אידיאולוגיה, לאומיות ונוף, תפיסות סביבתיות, אקולוגיה, מודרניזם, גלובליזציה ומקומיות.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט:
1. יכיר את הסוגיות המרכזיות באדריכלות הנוף המודרנית החל מהמאה ה-18 ועד ימנו על פני רצף כרונולוגי ותמטי.
2. יכיר גנים ונופים מעוצבים, אייקונים של העת המודרנית באירופה ובארה"ב בעיקר.
3. יכיר יוצרים מרכזיים בשדה אדריכלות הנוף.
4. יתוודע לתיאוריות העכשוויות בשדה אדריכלות הנוף ובשדות משיקים.
5. יהיה מסוגל לפתח דיון ביקורתי על סוגיות עכשוויות מרכזיות באדריכלות הנוף.
ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2322522 חובה 2002 university of pennsylvania s. swaffield theory in landscape architecture
0576112 חובה 1991 cambridge: mit m. mosser m. mosser the architecture of western gardens
5529312 חובה 1993 cambridge: mit m. treib m. treib modern landscape architecture: a critical review

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 12:06:15