מקצוע מידע על מקצוע : אקולוגיה וצמחיה בהקשר של חבל ארץ - 207566

207566 - אקולוגיה וצמחיה בהקשר של חבל ארץ
נקודות
זיכוי
4.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3     2 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  204150 מבוא לאקולוגיה של הנוף       מקצועות קדם


הצגת הגישות האקולוגיות לתכנון שימושי קרקע אזוריים וגישות נבחרות לניתוח והערכה של משאבי טבע בקנה מידה אזורי, וכן לבקרת איכות הסביבה ושירותי המערכת האקולוגית. תיאור ואפיון יחידות הצומח של חבל ארץ, חברות ומיני צומח, יער וייעור, נחלים ונופי חקלאות, שיקום נופי צומח מופרים, צמחייה בתשתיות וממשקי תחזוקה.

תוצאות למידה
עם סיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1.לאפיין ולהסביר אתגרים אקולוגיים בהקשר לתכנון ופיתוח מרחבי.
2.להבין את התפקיד של המגוון הביולוגי ושירותי המערכת בקיום האדם ורווחתו.
3.להציע פתרונות תכנוניים לנוף במטרה לשמר את המערכות האקולוגיות השונות והשירותים אותן הן מעניקות לאדם.
4.לרכוש כלים לשימוש בצמחייה ככלי תכנון בקנה מידה נופי.
5.לבחון את הערך האקולוגי של חלופות תכנון שונות ולפתח חשיבה אקולוגית ביקורתית בשימור נופי תרבות ושמורות טבע.
ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
5182122 חובה 1999 taylor and francis j. makhzoumi and g. pungetti ecological landscape design and planning
2138632 חובה 2014 sinauer associates, inc publishers r. b. preimack essentials of conservation biology
0931022 חובה 1998 island press r. kaplan, s. kaplan and r. ryan r. kaplan, s. kaplan and r. ryan with people in mind: design and management of everyday nature

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 12:01:58