מקצוע מידע על מקצוע : אקולוגיה וצמחיה בהקשר העירוני - 207565

207565 - אקולוגיה וצמחיה בהקשר העירוני
נקודות
זיכוי
4.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3     2 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  204150 מבוא לאקולוגיה של הנוף       מקצועות קדם


העיר כמערכת סוציו-אקולוגית, המערכת העירונית הטבעית וזו מעשה ידי אדם. דיון בסוגיות מרכזיות של האקולוגיה העירונית: איכות הסביבה העירונית, צורות פיתוח עירוני והשפעותיהן הסביבתיות, שימור הטבע בעיר והשירותים שהוא מספק לאדם. הכרות עם רפרטואר הצומח בעיר ועם נופי צומח עירוניים, דיון בנושאי תחזוקה, צמחיה ותשתיות ירוקות.

תוצאות למידה
עם סיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. להבין את ההשלכות של תהליך העיור על הסביבה, המערכת האקולוגית, הצמחייה הטבעית והתרבותית בעיר.
2.להציע פתרונות לתכנון וניהול של המערכת האקולוגית בעיר על שלל מרכיביה, במטרה לצמצם את ההשלכות השליליות של ערים על האדם ועל הטבע.
3. לעשות שימוש בכלים לצמחייה במטרה לצמצם את ההשפעות של עיור על האדם ועל הטבע.
4. יהיה מסוגל לפתח אמצעים להעצמת הקשר בין האדם לטבע וההשלכות החיוביות שלו.
5. יהיה מסוגל לבחון את הערך האקולוגי של חלופות תכנוניות שונות, ולפתח חשיבה אקולוגית ביקורתית בקונטקסט העירוני.
ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
4038632 חובה 2010 cambridge university press k. j. gaston urban ecology
  חובה 2010 london:earthscan s. lehmann the principles of green urbanism: transforming the city for sustainability
5038632 חובה 2012 oxford university press j. niemela urban ecology patterns, processes and applications
  חובה 2009 conren p. oudolf designing with plants
9992162 חובה 2011 משרד החקלאות ופיתוח הכפר גלון י. גלון י. מדריך עצי הרחוב בישראל

נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 00:34:37