מקצוע מידע על מקצוע : עיצוב אינטראקטיבי - 207469

207469 - עיצוב אינטראקטיבי
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הקורס "עיצוב אינטראקטיבי" עוסק ביכולת ללמוד ולהשפיע על הסביבה בעזרת כלי תוכנה ואלקטרוניקה. שימוש בכלים אלה קיים גם בעולם העיצוב. היכולת ליצור אינטראקציה עם משתמש או להגיב לשינויים בסביבה נחשבת ככלי בסיסי של המעצב.
בקורס ילמדו:
תהליכי עיצוב של חפצים/עצמים אינטראקטיביים, ניטור סביבתי ניטור המרחב האישי, סביבות מגיבות.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. לפתח פרויקט עיצוב אינטראקטיבי מרמת העקרון עד ביצוע שלם.
2. להכיר את המאפיינים השונים של לוח בקרה דינאמי ( כדוגמת ארדואינו).
3. לפתח פרויקט דרך שימוש בתסריט אינטראקציה מפורט.
4. לתרגם את תסריט האינטראקציה לכדי שימוש בבקר, חיישנים ואמצעי פלט תוך כדי שימוש בשפת מחשב.
5. לפתח אב טיפוס משולב טכנולוגיה, לבחון ולתת ביקורת לאופי המפגש בין המשתמשים ומערכת.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2011 o'reilly media banzi, massimo getting started with arduino
2011 o'reilly media margolis michael arduino cookbook
2012 eyrolles patrice mugnier design interactif

נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 01:51:08