מקצוע מידע על מקצוע : התמקדות בתהליך היצירה בסטודיו - 207468

207468 - התמקדות בתהליך היצירה בסטודיו
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      3 1 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  205665 סטודיו 1       מקצועות קדם


התמקדות היא תהליך החוקר את הידיעה במקום העמום שלה, בגוף.
הקורס יחשוף את הסטודנטים לחשיבה עדכנית בפילוסופיה של החוויה המוחשת (somatic experiencing).
בסיום הקורס הסטודנט:
1. יכיר מושגי יסוד בפילוסופיה של המובלע.
2. ידע להקשיב הקשבה רדיקלית.
3. ידע לזהות את הfelt-sense ולהבדילו מתחושות אחרות.
4. ידעו להתמקד ולמקד זה את זה בתהליך של יצירה.
5. יכיר משאבים אישיים רלוונטים להתנסות עם הלא ידוע.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1981 מרקם ג'נדלין, יוג'ין ט. התמקדות
2012 תרגום#י. בר. תל אביב#אופוס צ'יקסנטמיהיי מ. זרימה - הפסיכולוגיה של החוויה המיטבית
1948   קלייסט היינריך על התהוותן ההדרגתית של מחשבות תוך כדי דיבור
2691 glenco gendlin e.t. experiencing and the creation of meaning: a philosophical and psychological approach...

נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 01:50:24