מקצוע מידע על מקצוע : עיצוב בר-קיימא והעיר - 207461

207461 - עיצוב בר-קיימא והעיר
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

גישה ביקורתית לשיח הקיימות העכשווי דרך לימוד שורשיה התיאורטיים וההיסטוריים של התופעה החל ממחצית המאה ה-19 ועד היום. הקורס יבחן את שינויי היחס בין העיר לטבע בעיר התעשייתית והפוסט תעשייתית. אורבניזציה של הטבע, מודריזם ורגיונליזם, אקולוגיה ותכנון, היחס בין טכנולוגיות מתחדשות וצורת העיר בארץ ובעולם.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1941 new york j. lyle regenerative design for sustainable development
2006 washington, d.c, island press f. steiner, ed. the essential ian mcharg: writings on design and nature

נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 01:36:21