מקצוע מידע על מקצוע : תאוריות באדריכלות הנוף העכשווית - 207460 (Current)

207460 - תאוריות באדריכלות הנוף העכשווית
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

נושאים: תאוריות עכשוויות של אדריכלות נוף מתוך השדה ומתוך שדות אחרים ליצירת בסיס לקריאה ביקורתית של פרויקטים. בין נושאי הדיון: מסורת הציורי, קיימות ואדריכלות הנוף, נופי תרבות ושימור מורשת, עירוניות נופית, שפה וייצוג, יחסי הגומלין בין אדריכלות לאדריכלות הנוף, אתיקה ואסטטיקה.


הערות
קורס מתוך קטגוריית תיאוריות מתקדמות
לשנה ד' ולסטודנטים בתארים מתקדמים
במסלול לאדריכלות נוף
עבודה כתובה 28.20.22


מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
300 אמדו 14:30-16:30 ה אחר אלון-מוזס טל הרצאה 10 10


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1999 new york: princeton architectural press j. corner, ed. recovering landscape
2008 new york: routledge j. and z. elkins, r. delue landscape theory
2002 philadelphia: university of pennsylvania s. swaffield, ed theory in landscape architecture

נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 01:34:09